“Το ταξίδι της Γαλαζούλας και του Τάκου ” του Ιωάννη Αντ. Λάμπρου

Παρουσίαση του Βιβλίου: ” το ταξίδι της Γαλαζούλας και του Τάκου ” του Ιωάννη Αντ. Λάμπρου
Από τη Δημοτική Χορωδία Ν.Τρίγλιας και τη Χρυσούλα Σαράφη
Πολιτιστικό Κέντρο Ν.Τρίγλιας – 13-1-2024